Ontwikkeling WIA

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

21.000

2.000

*19.100

2007

22.300

3.000

38.400

2008

24.900

4.100

59.400

2009

29.300

6.000

82.800

2010

35.600

8.500

110.100

2011

37.900

9.800

138.400

2012

33.900

10.800

161.700

2013

37.100

12.700

186.500

2014

36.900

14.100

209.600

2015

35.800

16.100

229.600

2016

40.000

16.600

253.300

  • *Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopende bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA‑uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA‑uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken, maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In 2016 hebben we 40.000 nieuwe WIA‑uitkeringen verstrekt: 30.400 WGA‑uitkeringen en 9.600 IVA‑uitkeringen. Het aantal lopende WIA‑uitkeringen steeg in 2016 met 23.700 (10.700 WGA‑uitkeringen en 13.000 IVA‑uitkeringen) tot in totaal 253.300.

Dat het aantal WIA‑uitkeringen nog steeds stijgt, is volgens verwachting. De WIA bestaat nu 10 jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Tegelijkertijd daalt het aantal lopende WAO‑uitkeringen van de klanten van wie het recht op een uitkering van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA. Het WIA‑bestand heeft nog geen normale leeftijdsopbouw, daardoor bereiken relatief weinig WIA’ers nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen ten opzichte van de instroom. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.