Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

 

Uitzendkrachten

Werklozen

Zwangere vrouwen

Overigen

2007

183.900

32.800

65.000

59.000

2008

170.100

20.600

68.900

67.600

2009

122.300

22.000

70.100

78.800

2010

96.300

28.600

77.500

78.800

2011

87.400

28.400

77.000

80.600

2012

72.800

29.800

77.000

80.800

2013

23.600

32.200

73.600

81.200

2014

17.000

39.200

72.800

73.500

2015

18.600

39.400

69.500

76.700

2016

23.500

38.100

71.800

88.200

In 2016 zijn er bijna 9% meer Ziektewet‑uitkeringen toegekend dan in 2015: 221.600 tegenover 204.200. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De meeste Ziektewet‑uitkeringen werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden (32%), aan flexwerkers (28%) en aan zieke WW’ers (17%).