Uitstroom uit de Ziektewet

Vangnetcategorie

2016

2015

Zwangerschap

74.400

73.500

Uitzendkrachten

31.400

26.100

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

7.700

8.400

Ontslag (einde dienstverband)

37.200

36.800

Zieke werklozen

83.000

88.200

Vrijwillig verzekerden

5.600

5.400

Overig

44.900

39.100

   

Totaal

284.200

277.500

In 2016 werden ruim 2% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in 2015 (284.200 tegenover 277.500). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.