Ontwikkeling Wazo

 

Toekenningen

Beëindigingen

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

146.000

139.000

41.000

2007

129.000

134.000

42.000

2008

137.000

136.000

43.000

2009

140.000

140.000

43.000

2010

139.000

141.000

43.000

2011

137.000

145.000

43.000

2012

135.000

136.000

42.000

2013

134.000

133.000

40.000

2014*

140.000

143.000

44.000

2015*

138.000

140.000

42.000

2016*

141.000

141.000

43.000

  • *Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de Regeling zelfstandig en zwanger (ZEZ). 

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo‑uitkering was eind 2016 met 43.000 ruim 1% hoger dan eind 2015 (42.400). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen voor het zwangerschapsverlof van vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ).

In 2016 hebben we 140.700 nieuwe Wazo‑uitkeringen toegekend (2015: 138.300). Het ging hierbij voor het overgrote deel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 129.300 tegenover 127.600 in 2015. Er zijn 900 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend (2015: 900). Ook zijn er 10.500 uitkeringen toegekend voor het zwangerschapsverlof van vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de ZEZ (2015: 9.800).