Nieuwe uitkeringen

 

2016

2015

%

    

WW

491.000

 

583.700

 

-16%

Arbeidsongeschiktheidswetten

45.000

 

41.300

 

9%

WIA

40.000

 

35.800

 

12%

WGA

 

30.400

 

27.200

12%

IVA

 

9.600

 

8.600

12%

WAO

700

 

900

 

-23%

WAZ

*100

 

*100

  

Wajong

4.200

 

4.500

 

-7%

oWajong

 

1.000

 

1.200

-12%

Wajong 2010

 

900

 

2.000

-56%

Wajong 2015

 

2.300

 

1.300

74%

Ziektewet*

221.600

 

204.200

 

9%

Wazo

140.700

 

138.300

 

2%

      

Totaal

898.300

 

967.500

 

-7%

    • *Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

    Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in 2016 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

    De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.