Lopende uitkeringen

 

2016

2015

%

WW

412.000

 

445.900

 

-8%

Arbeidsongeschiktheidswetten

806.900

 

808.600

 

0%

WIA

253.300

 

229.600

 

10%

WGA

 

168.300

 

157.600

7%

IVA

 

85.000

 

72.000

18%

WAO

293.000

 

315.100

 

-7%

WAZ

13.500

 

15.100

 

-10%

Wajong

247.100

 

248.800

 

0%

oWajong

 

177.400

 

180.600

-2%

Wajong 2010

 

66.200

 

66.900

-1%

Wajong 2015

 

3.500

 

1.300

 

Ziektewet

90.700

 

88.000

 

3%

Wazo

43.000

 

42.400

 

1%

      

Totaal

1.352.600

 

1.384.900

 

-2%

    Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in 2016 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

    UWV betaalde in 2016 een bedrag van € 20,5 miljard aan uitkeringen. In 2015 was dat een bedrag van € 20,9 miljard.