Passend werkaanbod voor langdurig werklozen

 

2016

2015

   

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

5.007

5.330

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

3.284

3.796

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.556

1.356

Klant heeft afgezien van uitkering

2

9

Klant heeft zelf andere baan gevonden

165

169

In 2016 kregen 5.007 werklozen die langer dan 12 maanden werkloos waren een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. De tabel toont de resultaten daarvan. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur per week voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Niet alle langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

In 2016 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 5.007 aanbiedingen van een passend werkaanbod. Dat is conform de afspraak met het ministerie.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in 2016 in 236 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.