Voorkomen van instroom in de WIA

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2016

2016

2015

    

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen

65 dagen

53 dagen

56 dagen

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar (voorlopig)

20,0%

19,8%

20,3%

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet‑jaar uitstromen. De tweede score is het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet‑jaar.