Ingekochte re‑integratietrajecten

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

       

WAO

397

490

549

605

735

929

Ziektewet

7.777

11.497

13.841

10.791

9.267

4.743

oWajong/nWajong

10.022

10.196

11.595

10.594

8.977

8.654

WIA

4.266

4.553

5.411

4.790

4.219

2.041

       

Totaal

22.462

26.736

31.396

26.780

23.198

16.367

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening inkopen. In 2016 hebben we 22.500 re‑integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen in 2016 € 73,7 miljoen. Dit is ruim binnen het budget van € 99,0 miljoen. Met name het aantal trajecten dat we inkochten voor mensen met een Ziektewet‑uitkering is veel lager dan in 2015. 

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in 2016 € 80,4 miljoen en bleven daarmee binnen het budget van € 81,0 miljoen.