Aantal Suwinet‑bevragingen

Soort bericht

2016

2015

   

Arbeidsverleden (burgers)

6.602.825

5.093.530

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

51.183.817

50.515.276

   

Totaal

57.786.642

55.608.806

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.