Belangrijkste gegevensafnemers

 

Afgenomen
gegevens
2016

Afgenomen
gegevens
2015

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

310.757.540

362.269.492

UWV intern

231.655.070

248.567.755

Centraal Bureau voor de Statistiek

236.706.734

222.161.771

Sociale Verzekeringsbank

199.849.557

211.622.782

Pensioenfondsen

105.932.532

83.974.065

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

13.059.649

16.636.358

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

182.059.874

207.238.805

UWV intern

35.961.166

26.643.230

Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)

8.479.651

10.675.783

Belastingdienst (PGA)

8.160.490

111.296.419

Deurwaarders

1.691.166

1.089.546

In onze polisadministratie stonden eind 2016 21,2 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,9 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS.

Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.