Overtredingen inlichtingenplicht

 

2016

2015

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal overtredingen

24.700

 

43.300

 

Opgelegde boetes

17.200

70%

32.300

75%

Opgelegde waarschuwingen

5.100

21%

7.400

17%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

2.300

9%

3.500

8%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

100

0%

100

0%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In 2016 was de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 41,4 miljoen (tegenover € 62,7 miljoen in 2015), en is een bedrag van € 9,7 miljoen aan boetes opgelegd (tegenover € 15,6 miljoen in 2015). Doordat we de opgegeven inkomsten sinds 1 juli 2015 altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, hoeft er minder te worden gecorrigeerd dan voorgaande jaren. Het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen neemt hierdoor af. Dit zal de komende jaren nog verder teruglopen.