Overtredingen inspanningsplicht

 

2016

2015

 

Aantal

 

%

Aantal

 

%

Aantal geconstateerde overtredingen

102.400

  

136.400

  

Opgelegde maatregelen

64.500

 

63%

86.100

 

63%

Waarvan maatregelen WW

59.700

  

81.100

  

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden

 

9.600

  

19.200

 

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

 

5.500

  

6.500

 

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

 

14.600

  

10.000

 

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen

 

14.300

  

23.200

 

Overtredingen van de controlevoorschriften

 

8.600

  

10.900

 

Overige

 

7.100

  

11.300

 

Waarvan maatregelen overige wetten

4.800

  

5.000

  

Opgelegde waarschuwingen

34.700

 

34%

45.900

 

34%

Geen maatregel of waarschuwing opgelegd

3.200

 

3%

4.400

 

3%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten verantwoording afleggen over hun sollicitatieactiviteiten. Als iemand niet verschijnt op afspraken kunnen we de uitkering opschorten.

Bij de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op basis van inkomstenverrekening bepaald of er nog recht op een gedeeltelijke uitkering is. Is dat het geval, dan blijft de sollicitatieplicht van kracht ‒ behalve bij een tijdelijke vrijstelling. Ontvangt iemand na 3 maanden (de maximale vrijstelling) nog steeds een aanvullende uitkering, dan is de sollicitatieplicht weer van kracht en handhaaft UWV daarop.