Tewerkstellingsvergunningen en -adviezen

 

2016

2015

   

Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.800

5.300

Aantal aanvragen IND-advies

3.200

3.000

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.800

5.200

Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies

3.100

3.000

UWV handelt aanvragen af voor een tewerkstellingsvergunning wanneer geen verblijfsvergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, voor mensen die al in Nederland verblijven zoals werkstudenten en asielzoekers, en bij concernoverplaatsingen. We handelen 96% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. We hebben 88% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).

UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze.