Klanttevredenheid

 

Norm
2016

Resultaat
2016

Resultaat
2015

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

*7,1

6,9

Tevredenheid werkzoekenden, 0 tot 3 maanden werkloos

n.v.t.

6,7

6,5

Tevredenheid werkzoekenden, 4 tot 12 maanden werkloos

n.v.t.

6,8

6,7

Tevredenheid kwaliteit online dienstverlening/werk.nl

6,5

7,0

6,8

Tevredenheid werkgevers

6,3

6,4

6,3

Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en -vervulling

n.v.t.

6,1

6,0

    • *De onderzoekspopulatie is met ingang van 2016 aangepast.

    We meten de klanttevredenheid 2 keer per jaar. In de meting onder uitkeringsgerechtigden zijn voor het eerst klanten betrokken die een uitkering van UWV hebben, maar die de afgelopen 6 maanden geen contact met UWV gehad hebben en in die periode alleen een uitkering ontvangen hebben. Hierdoor stijgt het tevredenheidscijfer van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als we – net als voorheen – deze klanten buiten de resultaten zouden houden, dan is het landelijk klanttevredenheidscijfer van uitkeringsgerechtigden hetzelfde als dat in 2015 (6,9). De klanttevredenheid van WWuitkeringsgerechtigden die te maken hebben met de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is in 2016 gestegen naar 7,0 (was 6,6).

    De algemene tevredenheid van werkzoekenden over de dienstverlening is vergeleken met de vorige meting vrijwel gelijk gebleven. De tevredenheid over bereikbaarheid en gebruiksgemak is licht gedaald. Er is sprake van een lichte stijging van de tevredenheid op het aspect interactiviteit bij de groep die 0 tot 3 maanden werkloos is en op het aspect persoonlijke aandacht bij de groep die 4 tot 12 maanden werkloos is.

    De tevredenheid over de dienstverlening van UWV in het algemeen is bij werkgevers licht gestegen ten opzichte van 2015. Deze stijging is terug te zien in de onderliggende scores voor bereikbaarheid en toegankelijkheid, snelheid en tijdigheid en duidelijkheid van de informatie.

    Het totaaloordeel van werkgevers over de digitale dienstverlening is licht gestegen. De score van 6,1 is de hoogste beoordeling sinds bijna 4 jaar. Met name de tevredenheid over de bereikbaarheid van werk.nl nam toe.