Aantal ontvangen klachten

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

2016

4.125

3.389

3.275

10.789

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. We analyseren binnengekomen klachten om te bezien waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In 2016 ontvingen we 10.789 klachten, aanzienlijk meer dan in 2015. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wel is het aantal klachten in de loop van 2016 aanzienlijk afgenomen: het was in de derde 4 maanden 21% lager dan in de eerste 4 maanden van 2016.

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2016 was de klachtintensiteit 0,3%. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm voor 2016 is 0,4%.