Klachtsoorten

Klachtsoort

2016

2015

   

Informatie/communicatie

42,4%

41,2%

Betaling

19,8%

17,1%

Bejegening

19,1%

19,3%

Begeleiding/behandeling

7,7%

9,1%

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

6,2%

8,2%

Behandelingsduur

3,3%

2,7%

Overige

1,5%

2,4%

   

Totaal

100%

100%

In 2016 ontvingen we 10.800 klachten, 11% meer dan in 2015 (9.716). Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

We ontvingen vooral veel klachten van WW‑klanten die te maken hebben met de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz), over de betaling, de inkomstenopgave en de bereikbaarheid. Meer in het algemeen gingen de klachten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers worden bejegend.