Afhandeling bezwaren

 

2016

2015

   

Ontvangen bezwaren*

81.700

84.500

WW

24.600

27.000

Arbeidsongeschiktheidswetten

37.800

36.000

Ziektewet

19.300

21.500

   

Afgehandelde bezwaren*

83.000

86.600

WW

25.400

28.600

Arbeidsongeschiktheidswetten

37.500

36.700

Ziektewet

20.100

21.300

  • *Met ingang van 2016 worden schadeclaims niet meer meegeteld als bezwaarzaken. Schadeclaims zijn primaire besluiten waartegen geen bezwaar open staat. De verzoekschriftprocedures tegen de schadevaststelling registreren we als beroepszaak. De cijfers over 2015 zijn hierop gecorrigeerd. Ook sociaal-medische oordelen worden niet als bezwaar verantwoord.

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In 2016 werden 81.700 bezwaren ingediend. Dit is minder dan in 2015 (84.500). De afname betreft zowel medische als wetstechnische zaken. 22,8% van de afgehandelde bezwaren was gegrond. De werkvoorraad medische bezwaren is in 2016 met bijna 200 gedaald, ondanks een stijging van het aantal ingediende bezwaren in de laatste maanden van 2016.

We hebben in 2016 in totaal 83.000 bezwaren afgehandeld (2015: 86.600). Door zowel onze schaarse capaciteit aan verzekeringsartsen als de prioriteit die we geven aan het uitvoeren van herbeoordelingen, de toenemende aantallen WIA‑aanvragen en sociaal‑medische bezwaren die afgehandeld moeten worden, hebben we minder medische bezwaren afgehandeld dan we wilden.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2016 was de bezwaarintensiteit 2,4% (in 2015: 2,6%). Dit is binnen de norm van 3,0%.

In 2016 zijn 111 mediations gestart en afgerond. Dat is een toename van 32% ten opzichte van vorig jaar. Bij mediation proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.