Ontwikkeling personeelsbestand

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

*2003

Stand
31-12-2016
t.o.v.
1-1-2003

Medewerkers**

         

Stand 1 januari

18.886

19.324

19.010

19.146

18.934

20.723

21.158

23.850

 

Stand 31 december

18.435

19.225

19.563

19.057

19.284

19.529

21.304

23.690

-5.415

Gemiddeld

18.661

19.275

19.287

19.102

19.109

20.126

21.231

23.770

 
          

Vast**

         

Stand 1 januari

16.318

16.387

16.718

16.834

17.312

17.837

18.029

21.142

 

Stand 31 december

16.449

16.236

16.371

16.629

16.876

17.423

17.862

20.760

-4.693

Gemiddeld

16.384

16.312

16.545

16.732

17.094

17.630

17.946

20.951

 
          

Tijdelijk**

         

Stand 1 januari

2.418

2.812

2.193

2.220

1.549

2.801

3.040

2.361

 

Stand 31 december

1.801

2.840

3.066

2.329

2.316

2.033

3.354

2.569

-560

Gemiddeld

2.110

2.826

2.630

2.275

1.933

2.417

3.197

2.465

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

Wachtgeld**

         

Stand 1 januari

150

125

99

92

73

85

89

347

 

Stand 31 december

185

149

126

99

92

73

88

361

-162

Gemiddeld

168

137

113

96

83

79

89

354

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

16.427

16.818

16.476

16.491

16.155

17.709

18.032

20.145

 

Stand 31 december

15.993

16.741

17.056

16.502

16.582

16.645

18.228

20.136

-4.152

Gemiddeld

16.210

16.780

16.766

16.497

16.368

17.177

18.130

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.  
  • **Aantal arbeidsverhoudingen.

Structureel krimpt de UWV‑organisatie. Eind 2016 was het personeelsbestand ten opzichte van eind 2015 afgenomen met 790 medewerkers tot 18.435. Omgerekend in volledige banen telde UWV eind 2016 15.993 fte’s.

In vergelijking met eind december 2015 is er sprake van een lichte stijging van het aantal vaste dienstverbanden en een daling van het aantal tijdelijke medewerkers. Flexkrachten worden met name ingezet om pieken in het werk op te vangen of ter vervanging bij ziekte. Het betreft voornamelijk administratieve functies. Soms, als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis voor complexe functies, doen we een beroep op tijdelijke krachten.