Instroom UWV-medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

2016

2015

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

T/m 24 jaar

151

14,8%

148

12,8%

25–34 jaar

416

40,8%

492

42,8%

35–44 jaar

194

19,0%

180

15,7%

45–54 jaar

139

13,6%

180

15,7%

55–65+ jaar

120

11,8%

150

13,0%

     

Totaal

1.020

100,0%

1.150

100,0%

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie ook meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2016 hebben we 567 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (56% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind 2016 12,8% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.