Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers

 

2016

2015

2014

2013

2012

Totaal 2012

      

t/m 2016

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

181

205

225

323

362

1.296

       

Uitstroom boventallige medewerkers

198

255

297

247

174

1.171

Intern nieuwe baan

71

108

71

138

78

466

Extern nieuwe baan

13

12

8

11

12

56

Eigen bedrijf begonnen

3

2

4

6

3

17

Ontslagen

60

43

49

35

20

207

Overige oorzaken

51

90

165

57

61

424

       

Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

385

405

452

510

431

 

Detachering intern

189

187

251

203

216

 

Detachering extern

32

23

29

32

38

 

Geen oplossing

164

195

208

275

177

 

Als gevolg van de taakstellingen van de opeenvolgende kabinetten‑Rutte I en II moet UWV fors bezuinigen en verdwijnen er de komende jaren structureel veel arbeidsplaatsen. We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden.

Deze preventieve aanpak lijkt vruchten af te werpen: de tabel laat zien dat het aantal nieuwe boventallige medewerkers een dalende lijn vertoont. In 2016 zijn 181 medewerkers boventallig geworden en stroomden 198 boventallige medewerkers uit.