Huisvesting

 

31-12-16

31-12-15

Aantal panden in portefeuille

84

94

Aantal vierkante meters

370.400

389.600

Aantal te huisvesten fte's*

17.863

18.347

  • *Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

We hebben in juni 2016 het Meerjarenhuisvestingsplan 2016–2020 vastgesteld. In dit plan zijn geen wezenlijke koerswijzigingen opgenomen ten opzichte van het plan 2014–2018.

Een aanzienlijk deel van onze locaties is gevestigd in steden waaruit UWV niet zal vertrekken. UWV zal deze locaties langjarig gebruiken; deze locaties noemen we de ijzeren voorraad. Om aanvullende besparingen te kunnen realiseren, breken we – vanwege de nu nog gunstige huurdersmarkt – huurcontracten van strategische panden uit de ijzeren voorraad open om te heronderhandelen en te verlengen tegen lagere tarieven tot en met eind 2024. Dit heeft geleid tot de aanpassing van 3 huurcontracten tegen lagere tarieven. Eind 2016 waren we gevestigd in 84 panden, 10 minder dan eind 2015.

UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. Met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben we een intentieverklaring getekend voor samenwerking op het gebied van huisvesting. In Nijmegen en Breda zijn de SVB en UWV gezamenlijk gehuisvest.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) ondersteunen we bij zijn huisvesting. We zetten tijdelijk 2 projectleiders in om te helpen bij de (her)inrichting en sluiting van CIZ‑vestigingen. Ook maakt CIZ gebruik van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties.