Ontwikkeling werkvoorraden fraudesignalen

 

Stand van zaken

Afspraak

 

eind 2016

eind 2016

Polissignalen

11.100

11.500

Externe meldingen

4.100

4.000

Interne meldingen

8.900

7.000

Totaal

24.100

22.500

Signalen over mogelijke fraude zijn vooral afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties. Daarnaast ontvangen we signalen van burgers en instanties, en van UWV‑medewerkers. Sinds september 2015 is het aantal polissignalen op basis van deze bestandsvergelijking afgenomen van circa 65.000 tot circa 11.100 per eind 2016. We hebben hiervoor extra fte’s ingezet en de afhandeling van de polissignalen gecentraliseerd. In juli 2016 constateerden we dat een bruto bestand van 21.400 polissignalen niet op de gebruikelijke wijze was opgenomen in de af te handelen werkvoorraad. Het ging om nagekomen gegevensleveringen van uitzendbureaus. In augustus 2016 is dit bestand alsnog toegevoegd aan de werkvoorraad. UWV heeft bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangegeven dat de inspanningen erop gericht zijn om de totale werkvoorraad polissignalen terug te brengen tot circa 11.500 signalen eind 2016 en 6.000 in maart 2017.

Eind 2016 bedroeg de werkvoorraad circa 4.100 externe meldingen van burgers en instanties en circa 8.900 interne meldingen van eigen UWVmedewerkers. Samen met de 11.100 werkvoorraad polissignalen bedraagt de totale werkvoorraad eind 2016 24.100. De komende periode werken we aan het verder terugdringen van de totale werkvoorraad. Onze inspanningen zijn er nadrukkelijk op gericht om de totale werkvoorraad in het eerste kwartaal van 2017 terug te brengen tot 20.000, zoals de minister aan de Tweede Kamer heeft toegezegd.