Arbeidsmarktinformatie

UWV biedt actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Met de maandelijkse publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50‑plussers en WW’ers. We ontsluiten de arbeidsmarktinformatie via een speciaal portaal op werk.nl. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. In 2016 trok dit portaal gemiddeld 19.000 bezoekers per maand, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een hoger bezoek aan de webpagina over (regionale) kansberoepen en overstapberoepen voor de verkoopmedewerkers in de detailhandel en voor thuiszorgmedewerkers. Bovendien wijzen we werkzoekenden ook steeds meer op de kennis en informatie over de arbeidsmarkt die ze op werk.nl kunnen vinden.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. In 2016 verschenen beschrijvingen over de sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, de Grafische industrie, de Land- en tuinbouw en de Motorvoertuigen- en tweewielerbranche, de Detailhandel en Metaalsector. Daarnaast publiceert UWV thematische publicaties om kansen en knelpunten in beeld te brengen. In 2016 verschenen de update van de UWV Arbeidsmarktprognose 2016, de Duiding arbeidsmarktontwikkelingen 2016 (3 keer), het rapport Na de WW in de bijstand 2016, de Arbeidsmarktprognose 2016–2017, de Basiscijfers Jeugd en Kansrijk uit de WW. Ook verschenen er publicaties over (regionale) kansrijke beroepen: de factsheets voor werkzoekenden en werkgevers over ICT-beroepenUitwijkberoepen voor verkopers in de detailhandel en Uitwijkberoepen voor helpenden in de thuiszorgOverstapberoepen voor financieel-administratief medewerkersOverstapberoepen voor secretaresses en Overstapberoepen voor receptionisten en de Arbeidsmarktupdate van de detailhandel.