Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50‑plussers hun kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers kunnen bij UWV een scholingsvoucher van maximaal € 2.500 aanvragen als er uitzicht is op een baan. Met de voucher kunnen zij (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Als er geen sprake is van een dienstverband, kan een werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansberoep in zijn regio, of als de beoogde opleiding de kans op werk aantoonbaar groter maakt. In 2016 zijn 7.100 vouchers toegekend voor 50‑plussers. Sinds 1 mei 2016 is ook tijdelijk een scholingsvoucher beschikbaar voor een bredere doelgroep. WW’ers, zelfstandigen en werknemers die onzeker zijn over de toekomst van hun baan kunnen zich hiermee laten om- of bijscholen naar een kansberoep. Dat beroep moet voorkomen op de kansberoepenlijst van UWV, die te vinden is op uwv.nl. Er zijn 8.105 scholingsvouchers op basis van de tijdelijke regeling toegekend.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus, die 50‑plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. Voorwaarde is dat de 50‑plusser gaat werken voor minstens 50% van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, met een minimum van 12 uur per week. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50‑plusser 3 maanden heeft gewerkt. In 2016 hebben we 6.700 plaatsingsfees verstrekt.