Activeren breder zoekgedrag

Voor mensen die sinds 1 juli 2015 een WW‑uitkering ontvangen, is na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag. In de zevende maand van werkloosheid vindt een face‑to‑facegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken de adviseur werk van UWV en de werkzoekende afspraken over de reikwijdte van het zoekgedrag en over 2 vacatures waarop de WW’er in ieder geval zal solliciteren. In 2016 zijn 35.100 van deze activeringsgesprekken gevoerd. Voor lopende gevallen wordt de nieuwe dienstverlening ingezet na een evaluatiegesprek. Het aantal gesprekken is lager dan het met het ministerie van SZW afgesproken aantal van 42.000. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, zoals het feit dat mensen niet zijn verschenen op het gesprek.