Ondersteunen over de grens

EURopean Employment Services (EURES), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. We zorgen ervoor dat mensen en vacatures bij elkaar worden gebracht, en dat er informatie en advies wordt verstrekt. Dat helpt bij het maken van een weloverwogen keuze om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich vooral op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In 2016 werden in totaal 350 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 90 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 260 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

De laatste jaren is het aantal beschikbare vacatures van internationale contactcenters behoorlijk toegenomen en hebben zij een constante vraag naar Nederlandstalige (‘native speakers’) werkzoekenden, van laag- tot hoogopgeleid. Voor UWV EURES reden om een wervingsdag te organiseren om de internationale contactcenter onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse werkzoekenden. Op 24 november 2016 namen zo’n 160 werkzoekenden deel aan de wervingsdag. Zij kregen de mogelijkheid om bedrijfspresentaties te bezoeken en aansluitend direct het gesprek aan te gaan met de recruiters van de 9 aanwezige contactcenters.