Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In 2016 zijn 4.345 baanopeningen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 92% van het streefcijfer voor 2016 (4.715). Hiervan zijn er 955 gerealiseerd via convenanten en samenwerkingsovereenkomsten en 3.390 via netwerkcontacten met werkgevers.

In de periode mei tot en met december 2016 zijn via het landelijk Werkgeversservicepunt 8 nieuwe landelijke convenanten, samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen afgesloten met de volgende werkgevers:

  • Met restaurantketen Happy Italy is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor nieuw te openen vestigingen. Happy Italy heeft per vestiging circa 80 vacatures voor kandidaten van UWV en gemeenten. De werving is gestart voor vestigingen in Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam.

  • Met Public Support, het landelijk detacheringsbureau voor secretariële ondersteuning van de overheid, is het bestaande convenant verlengd. Doelstelling is om 25 oudere werkzoekenden die langer dan 3 maanden werkloos zijn, te werven en op te leiden tot bestuurssecretaresse. De kandidaten komen daarna in dienst van Public Support en worden gedetacheerd bij gemeenten.

  • Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en UWV werken in het kader van het sectorplan samen bij het vervullen van vacatures. UWV levert kandidaten, arbeidsmarktcoaches van het OTIB leveren vacatures aan en zorgen voor matching. Het OTIB zorgt ook voor financiering van scholing wanneer die nodig is.

  • Met 3N Security is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de komende jaren in heel Nederland circa 770 vacatures te vervullen voor beveiligers en aanverwante functies zoals receptionisten. Voor werkzoekenden die niet over de juiste diploma’s beschikken, kent 3N Security een opleidingstraject via 2 verschillende routes, als stagiair of als aspirant.

  • Met Bikeflex, intermediair voor personeel in de tweewielerbranche, is weer een verlenging van het convenant afgesproken. Bikeflex leidt werkzoekenden op tot gediplomeerde fietstechnici; UWV verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten, plaatst vacatures en draagt kandidaten voor. Het gaat om mensen die langer dan 3 maanden werkloos zijn en mensen met een WIA-, Wajong- of WAO‑uitkering.

  • Uitvaartorganisatie Yarden heeft de intentie uitgesproken om binnen 2 jaar voor 25 Wajongers een plek te creëren bij een van hun crematoria of uitvaartcentra.

  • De samenwerkingsovereenkomsten met uitzendbureau Aethon Zorg en Welzijn, en facilitair dienstverlener ISS Facility Services worden nog nader uitgewerkt.

  • Met uitzendbureau Technicum is een overeenkomst gesloten om werkzoekenden in de techniek op te leiden naar niveau 2/3 om hen daarmee een lange toekomst in de techniek te kunnen bieden. Het netwerk van Technicum staat open voor kandidaten, die door scholing op te leiden zijn naar gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen. Het gaat om de functies elektromonteur sterkstroom/laagspanning, installatiemonteur/loodgieter, mechatronicamonteur en betontimmerman.