Regionale convenanten via Werkgeversservicepunten

Werkgeversservicepunt Utrecht Midden heeft met ICT‑dienstverlener Conclusion FIT in Utrecht afgesproken om Microsoft‑beheerders op te leiden – deze zijn op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Beide partijen hebben al ervaring met het samen opleiden van een klasje Linux‑beheerders in juli 2016. Uiteindelijk zijn er 9 kandidaten met de opleiding gestart, waarvan er 1 vroegtijdig is gestopt.

Werkgeversservicepunt Utrecht Midden en ICT‑consultantsbureau i share hebben afgesproken samen 10 werkzoekenden die minimaal 3 maanden werkloos zijn met behoud van uitkering te scholen. Na de opleiding kunnen de kandidaten op contractbasis bij i share starten als programmeur. i share was positief verrast door de kwaliteit van de kandidaten die zich op de voorlichtingsbijeenkomst meldden en heeft verklaard met 31 kandidaten verder te willen gaan. Uiteindelijk zijn 26 kandidaten gestart met de opleiding.

WerkXL Rijnmond heeft met Werkgeversservicepunt Rijnmond afgesproken om werkzoekenden met een WW‑uitkering naar werk te begeleiden. WerkXL zal gedurende de looptijd van de overeenkomst 100 kandidaten opleiden tot onder andere verkeersregelaar en hen na succesvol afronden van het traject een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbieden. Er zijn inmiddels 32 werkzoekenden vanuit het UWV-bestand en 8 vanuit het gemeentebestand geplaatst.