AKC

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is in 2009 opgericht met als doel professionalisering van het arbeidsdeskundig vak, voor en door arbeidsdeskundigen. Het AKC verzamelt, ontwikkelt, verspreidt wetenschappelijk onderbouwde kennis en stimuleert en evalueert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. AKC heeft per 1 mei 2016 de professionalisering, via onderwijs en onderzoek, verder versterkt met lector Shirley Oomen (lectoraat Arbeidsdeskundigheid, financiering door Instituut Gak) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De verwachting is dat in het voorjaar 2017 een bijzonder hoogleraarschap AKC gevestigd wordt aan de Tilburg University.

In de jaren 2016–2021 voeren AKC/NVvA een maatschappelijk project Duurzaam Werk(t) uit in 5 arbeidsmarktregio’s. Het doel is per arbeidsmarktregio 45 werkgevers/werknemers te ondersteunen bij het duurzaam plaatsen van 45 personen met een redelijk achterstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens zullen deze werkgevers en werknemers 5 jaar gevolgd worden met onderzoek naar de factoren die duurzame arbeidsparticipatie bevorderen.

Het wetenschappelijk najaarscongres was opnieuw een succes met ruim 800 deelnemers, waarbij de eerste arbeidsdeskundige kennisgame met enthousiasme en succes gelanceerd werd.

De AKC Kennisagenda is goed afgestemd met de UWV Kennisagenda en er wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut.

In 2016 werd onderzoek afgerond naar 'Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgever elkaar’ en ‘De arbeidsdeskundige en het preventiedomein arbeid en gezondheid’. Alle kennis wordt ontsloten via de vernieuwde website van het AKC.