Sociaal‑medische beoordelingen

In 2016 hebben we 204.300 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, aanzienlijk meer dan in 2015 (151.500). Met dit aantal hebben we vrijwel voldaan aan de gemaakte afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (205.600).

Conform afspraken met het ministerie van SZW hebben we de capaciteit aan verzekeringsartsen in 2016 uitgebreid. Er zijn in 2016 149 ANIOS’en aangenomen, waarvan er ultimo december nog 122 in dienst waren. Deze extra artsen zijn aangenomen om de ontstane achterstand te verminderen. We hebben een monitor ontwikkeld waarmee we het ministerie periodiek op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen, de genomen acties en de bereikte resultaten.