Eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze zogeheten vangnetters op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

Na 44 weken ziekte voeren we een (eerstejaars) Ziektewet‑beoordeling uit voor de vangnetters. Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet‑uitkering. Het maatmanloon is het loon dat een gezonde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdient.

In 2016 heeft UWV 39.800 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen uitgevoerd. Naar 2017 neemt UWV een achterstand (het gedeelte van de voorraad van de beoordelingen waarop we niet meer tijdig volgens de wettelijke termijnen kunnen beschikken) mee van 4.800 nog uit te voeren eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. Deze achterstand is ontstaan omdat in 2016 in overleg met het ministerie van SZW prioriteit is gegeven aan het inlopen van de achterstand bij de herbeoordelingen.