Beoordeling re‑integratieverslag

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit doen we op basis van het re‑integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA‑aanvraag. Indien we op basis van het re‑integratieverslag vaststellen dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal 1 jaar langer doorbetalen. In 2016 hebben we 39.500 re‑integratieverslagen beoordeeld. In 2016 legden we 1.800 inhoudelijke loonsancties op, evenveel als in 2015. We legden ook 1.700 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re-integratieverslag, iets minder dan in 2015.