Project Intensivering WGA 80‑100

Binnen het budget dat ons ter beschikking staat, hebben we de afgelopen jaren onze re‑integratiedienstverlening voor WGA’ers gericht op degenen met de grootste kans om uit te stromen. In september 2015 zijn we een project gestart, waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80‑100%). Het gaat om mensen die sinds 2011 om arbeidskundige redenen zijn ingestroomd in de WIA. Het aantal regiovestigingen dat deelneemt, is in juli 2016 gestegen van 20 naar 25. Vanaf 1 januari 2017 nemen 30 regio’s deel.

Het doel van het project is tweeledig. UWV herstelt het contact met deze mensen om te kijken hoe ze ervoor staan en welke mogelijkheden ze hebben. Dit kan, in overleg met de verzekeringsarts, resulteren in re‑integratiedienstverlening of in een herbeoordeling om te checken of de uitkering nog rechtmatig wordt verstrekt. Sinds de start van het project zijn 198 herbeoordelingen aangevraagd. Daarnaast kan UWV met het project onderzoeken hoeveel mensen uit de doelgroep dankzij de intensieve dienstverlening op maat weer aan de slag gaan. Inmiddels zijn er meer dan 13.000 gesprekken gevoerd met meer dan 3.500 klanten. 64% van hen heeft een beperkt netwerk of leeft zelfs geïsoleerd. Veel van deze klanten zijn ervan overtuigd dat zij niets meer kunnen – daar gaan de eerste activeringsgesprekken dan ook vaak over. Ook bekijkt UWV voor klanten gemeentelijke voorzieningen, die voorheen onbenut bleven.

De deelnemende regiovestigingen brengen in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. Eind 2016 was de klantwaardering een 6,8. Vooral klanten uit de jongste doelgroep hebben een positiever beeld van hun situatie en hun toekomst gekregen door het hernieuwde contact. Meer dan de helft van de klanten heeft dankzij het hernieuwde contact actie ondernomen. Bijna een kwart van de klanten verricht vrijwilligerswerk. Ook komen klanten vaker het huis uit, hebben ze meer sociale contacten en nemen ze vaker deel aan activiteiten.

In 2016 hebben we voor dit project € 11,1 miljoen uitgetrokken. Voor 2017 hebben we inmiddels € 12 miljoen gereserveerd om ook mensen uit de doelgroep te kunnen activeren die in 2012 zijn ingestroomd.