Activering WGA

In juni 2014 zijn we een pilot gestart om mensen met een gedeeltelijke WGA‑uitkering te activeren. De pilot duurde 2 jaar en maakte deel uit van de businesscase Intensivering toezicht UWV. We verkenden of gesprekken met specifieke groepen binnen de WGA ertoe leidden dat meer van deze klanten werk vinden, waardoor we besparen op de uitkeringslasten. In de pilot zetten we hiervoor op 5 regiovestigingen extra medewerkers in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per jaar een budget van € 0,9 miljoen toegekend. Dit budget hebben we met eigen middelen verdubbeld tot € 1,8 miljoen per jaar.

De pilot is op 1 juli 2016 beëindigd. Gedurende de looptijd zijn we begonnen met het activeren van WGA’ers. We hebben hen onder andere via telefonische interviews, persoonlijke gesprekken en trainingen bewogen richting werk of richting een re‑integratietraject. Ook zijn er groepsactiviteiten uitgevoerd, onder andere gericht op solliciteren en het gebruik van social media. Er zijn vanuit de pilot 229 WGA’ers geheel aan het werk gegaan en 664 gedeeltelijk. De eindevaluatie van de pilot verschijnt begin 2017.