Resultaten ingekochte re‑integratiemiddelen

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re‑integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; er is voor WW’ers geen structureel re‑integratiebudget meer beschikbaar. Hiervoor heeft UWV overeenkomsten gesloten op basis van 2 aanbestedingen. 1 aanbesteding voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en 1 aanbesteding voor werkzoekende jonggehandicapten.

Sinds 1 juli 2016 is een nieuw Inkoopkader re‑integratiediensten 2016–2020 van kracht, dat uitgaat van meer maatwerk voor de klant. Dit maatwerk betreft niet alleen de opzet en inhoud van de re‑integratieactiviteiten, maar ook de keuze voor een opdrachtnemer door de klant zelf. Het gevolg hiervan is dat UWV niet langer standaardtrajecten afneemt, maar per klant onderzoekt wat nodig is om de kans op werk te verhogen.

In 2016 zijn in totaal 26.316 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering afgerond. Hiervan werden er 5.369 afgesloten met een baan; 1.261 van de klanten vonden een dienstbetrekking voor 1 jaar of langer. Van de in 2016 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 10.379 niet tot werk. Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als direct einddoel hebben, maar bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 7.600 succesvol afgesloten en 2.968 niet succesvol.

In 2016 hebben we 3.697 scholingen ingekocht. 2.295 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma en 716 scholingen zijn niet succesvol beëindigd. Eind 2016 liepen er nog 4.683 scholingen.