Resultaten IRO

Bij een Individuele re‑integratieovereenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. Hij kiest uit een groot aanbod van door UWV gecontracteerde IRO‑bedrijven zelf het re‑integratiebedrijf dat het beste past en stelt samen met dat bedrijf een plan op. De afspraken die hij met UWV heeft gemaakt, zijn daarbij leidend.

In 2016 zijn 4.524 klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering begonnen met een IRO‑traject. In totaal rondden 5.867 klanten hun IRO‑traject af. Voor 2.659 klanten eindigde het IRO‑traject met een plaatsing in een dienstbetrekking. Bij 632 van hen ging het om een plaatsing in een dienstverband van 12 maanden of langer en bij 186 van hen ging het om een werkhervatting als zelfstandige.