Onderwijsvoorzieningen

Jongeren met een handicap kunnen een onderwijsvoorziening aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een taxivergoeding, een doventolk, aangepaste software, aangepast meubilair of extra begeleiding op school. In 2016 hebben we 6.897 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is aanzienlijk meer dan in 2015 (3.822).

Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in 2016 € 24,7 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 23,2 miljoen voor de klant en € 1,5 miljoen voor uitvoeringskosten. Dat is conform het voor 2016 geraamde bedrag. Het bedrag van € 23,2 miljoen voor de klant bestaat uit € 11,1 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 3,7 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 8,4 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

De uitgaven in 2016 zijn hoger dan in 2015. Dit komt doordat een deel van de binnengekomen facturen voor onderwijsvoorzieningen op 31 december 2015 niet herkenbaar was in de UWV‑systemen. Daardoor zijn in het jaarverslag over 2015 de overlopende verplichtingen met betrekking tot onderwijsvoorzieningen onderschat.