Informatie over mogelijke instroom in de bijstand

Eind 2015 hebben we een portaal ingericht waar gemeenten maandelijks een overzicht krijgen van het aantal WW’ers in hun gemeente of arbeidsmarktregio dat binnen 6 maanden de maximale uitkeringsduur WW bereikt. Met dit product kan een gemeente schatten hoeveel WW’ers mogelijk een beroep gaan doen op de bijstand. De aantallen worden gesorteerd per maand waarin de maximale WW‑uitkeringsduur zal worden bereikt. De aantallen zijn verder ingedeeld in leeftijdsklassen. Eind 2016 waren 100 gemeenten op deze dienst geabonneerd.