Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). In de eerste helft van 2016 hebben we de te nemen maatregelen bij UWV (als gebruiker van Suwinet) verder uitgewerkt. De huidige Suwinet‑Inkijk‑voorzieningen worden fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers krijgen op basis van hun functie en rol alleen nog toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. De eerste hierop gebaseerde inkijkschermen zijn eind 2016 opgeleverd door BKWI. In 2017 volgt de feitelijke implementatie binnen UWV.

Aan de mede hiervoor noodzakelijke automatische provisioning (automatische synchronisatie van de autorisatiestructuur van UWV met de BKWI Inkijk‑systemen) wordt sinds september 2016 gewerkt. De procedures rond het gebruik van rapportages vanuit BKWI zijn in 2016 onder de loep genomen en vervolgens aangescherpt. In 2017 worden de resultaten hiervan geëvalueerd. Daarnaast is het sanctiebeleid aangescherpt.