Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld de regels overtreden, doordat deze niet duidelijk zijn. We leggen dus zo helder mogelijk uit wat de regels en plichten zijn en wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren burgers via campagnes, zetten in op het verbeteren van het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en verzenden automatische attenderingen. Begin 2016 is de campagne over plichten opgenomen in de doorlopende dienstverleningscampagne van UWV. Sinds begin mei besteedde de campagne aandacht aan de plicht om vrijwilligerswerk bij een WW‑uitkering te melden.

Welwillende burgers willen we niet lastigvallen met onnodige controles. Met risicoanalyses onderzoeken we daarom welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Zij komen dan als eerste in aanmerking voor aanvullende controle. Daarbij gebruiken we steeds vaker digitale onderzoeksmethoden, zoals internetonderzoek in openbare bronnen. Om deze onderzoekwijze inzichtelijk te maken hebben we een protocol opgesteld. Sinds de invoering per 1 juli 2015 van inkomstenverrekening in de WW vergelijken we de opgegeven inkomsten altijd met de gegevens in onze polisadministratie – voor zover ze daarin aanwezig zijn. Op deze manier maken we het burgers gemakkelijker om zich aan de regels te houden. Verder kijken we naar de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding. Met experimenten die gebaseerd zijn op kennis uit de gedragswetenschappen onderzoeken we hoe we de kans kunnen verkleinen dat uitkeringsgerechtigden de regels niet nakomen.