Interventieteams

UWV werkt samen met organisaties zoals de Inspectie SZW, de Belastingdienst, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, de politie en het Openbaar Ministerie in interventieteams. Deze hebben voor € 0,3 miljoen aan uitkeringsfraude opgespoord. Ook in internationaal verband voeren we controles uit. Het Interventieteam Buitenland bezocht uitkeringsgerechtigden in België, Frankrijk, Spanje (Canarische Eilanden), de Filipijnen, Polen en Portugal. Er is in 2016 voor € 0,4 miljoen aan uitkeringsmisbruik geconstateerd in het buitenland. Ons Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) heeft in 2016 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 6,3 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald. Voor al deze onderzoeken geldt dat vaak vervolgonderzoek nodig is voordat de terugvorderingen kunnen worden vastgesteld.