Online dienstverlening voor werkzoekenden

Iedereen die zich als werkzoekende bij UWV inschrijft, kan gebruikmaken van onze online dienstverlening op werk.nl. In 2016 vroeg 93% van de WW’ers online de uitkering aan.

Werkzoekenden krijgen waar mogelijk alleen de informatie die op hun eigen situatie van toepassing is. Dit doen we door op werk.nl specifieke informatie aan te bieden per doelgroep, zoals WW’ers, WWB’ers en niet‑uitkeringsgerechtigden. Voor werkzoekenden hebben we online trainingen, webinars en andere ondersteuningsdiensten ontwikkeld. In juli 2016 is het webinar Op zoek naar een nieuwe kans geïntroduceerd, als aanvulling op de dienstverlening aan werkzoekenden in de zorg.

We blijven de functionaliteit en het gebruiksgemak van werk.nl verbeteren. In 2016 zijn opnieuw verbeteringen doorgevoerd. Zo is dankzij een verbeterde cv‑maker aparte inschrijving bij UWV niet langer nodig. De werkzoekende die een WW‑uitkering aanvraagt of een cv plaatst, is automatisch ingeschreven. Sinds mei kunnen werkzoekenden ingevulde zoekopdrachten naar vacatures opslaan en aan een e‑mailservice koppelen. Werkgevers kunnen nu bij hun opgeslagen zoekopdrachten cv’s opslaan. Werkzoekenden kunnen sinds juni zelf via werk.nl een cv‑kaart opvragen en daarmee hun cv en zoekgedrag op werk.nl verbeteren.