Persoonlijke dienstverlening

Persoonlijke dienstverlening is niet synoniem met een‑op‑een- of face‑to‑facecontact en betekent ook niet dat we klanten koppelen aan een vaste, ‘eigen’ adviseur. UWV biedt op allerlei manieren en via verschillende kanalen persoonlijke dienstverlening. Burgers en werkgevers kunnen telefonisch vragen aan ons stellen. Via de Mijn UWV‑omgeving op uwv.nl kunnen uitkeringsgerechtigden hun zaken online afhandelen. Ze vinden er de informatie en documenten die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. WW’ers hebben via de Werkmap persoonlijk online contact met een adviseur werk. Face‑to‑facedienstverlening bieden we, binnen onze financiële mogelijkheden, aan WW’ers die dat nodig hebben. Mensen met een arbeidshandicap krijgen waar mogelijk individuele begeleiding bij hun zoektocht naar werk.