Online dienstverlening aan werkgevers

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van onze online dienstverlening. Op werk.nl kunnen werkgevers vacatures publiceren en zelf cv’s zoeken in de cv‑bank. Ook kunnen ze op de site een eigen beveiligde Mijn Werk‑omgeving aanmaken. In 2016 werd deze omgeving maandelijks gemiddeld 62.000 keer bezocht, via gemiddeld 6.000 werkgeversaccounts. Werkgevers bekeken per maand gemiddeld 1,3 miljoen keer een cv. Sinds november 2015 kunnen werkgevers via het werkgeversportaal op uwv.nl zelf nagaan of een sollicitant of werknemer staat ingeschreven in het doelgroepregister. Sinds half februari 2016 kunnen werkgevers met een digitale regelhulp snel zien of zij recht hebben op premiekorting als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op het werkgeversportaal op uwv.nl kunnen werkgevers ook informatie vinden over de wetten die UWV uitvoert. Ze kunnen ook steeds meer diensten digitaal afnemen. Zo kunnen werkgevers onder andere hun ziek-, zwangerschaps- en hersteldmeldingen online doen via de Verzuimmelder en Digipoort. De Verzuimmelder is bedoeld voor kleinere aantallen meldingen, Digipoort voor grotere aantallen meldingen van werkgevers. Eind 2016 waren er ruim 119.000 werkgeveraccounts voor het werkgeversportaal (eind 2015: 83.000) en waren ruim 55.000 werkgevers aangesloten op Digipoort (eind 2015: 47.000). Het werkgeversportaal werd in 2016 ruim 905.000 keer bezocht (2015: 732.000).

Sinds april 2016 kunnen eigenrisicodragers voor de WGA of de WW de documenten die ze van UWV ontvangen bekijken via een account op het werkgeversportaal. Het gaat om beslissingen, financiële documenten en risico‑overzichten. Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen ook de betaalstatus van de facturen inzien; eigenrisicodragers voor de WW kunnen dat sinds mei 2016.

Werkgevers hebben online meer dan 4 miljoen contactmomenten met UWV per jaar, en voeren online meer dan 600.000 transacties uit. We hebben in 2016 de nodige voorbereidingen getroffen. Zo hebben we in maart 2016 een globale impactanalyse afgerond en binnen de Community Softwareontwikkeling (CSO) van het team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst een platform ingericht om softwarebouwers te informeren over de laatste ontwikkelingen rond Digipoort. Op het werkgeverportaal hebben we gezorgd voor nieuwe functionaliteiten. Werkgevers kunnen sinds juni 2016 bijvoorbeeld het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak inzien op loonheffingsnummer en op burgerservicenummer. Kleine werkgevers, met 1 tot 50 werknemers, vormen 98% van de 350.000 werkgevers in Nederland. We hebben voorbereidingen getroffen om in het laatste kwartaal van 2016 voor hen de autorisatiemogelijkheden te verbeteren, Ziektewet‑specificaties online beschikbaar te stellen en onze notificatieservice uit te breiden. Om verder te kunnen groeien, is verhoging van het beveiligingsniveau door aansluiting op e‑herkenning wel een vereiste.