Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen: project Aziatische horeca

Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden, deze geldt tot 1 oktober 2019. Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenant Aziatische horeca, dat de werkgeversorganisaties in de Aziatische horeca, UWV en de IND op 1 oktober 2014 hebben ondertekend. Op 1 oktober 2016 liep dit convenant af.

Met de nieuwe regeling heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het mogelijk gemaakt om een maximaal aantal Aziatische koks voor bepaalde keukenfuncties (specialiteiten kok, souschef/allround kok of chef-kok) tijdelijk in Nederland te laten werken. Het aantal te verlenen vergunningen is gelimiteerd (quotum), het eerste jaar kunnen er 1.800 vergunningen verleend worden, daarna loopt dit aantal elk jaar af. Ook onder de nieuwe regeling hoeft UWV niet te kijken of er Nederlandse en Europese werkzoekenden zijn die voorrang hebben. Wel zijn de Aziatische restaurants verplicht om koks uit Nederland en Europa op te leiden of in dienst te nemen en het afgesproken loon te betalen aan de buitenlandse kok als zij in aanmerking willen komen voor een vergunning. De maximale duur van deze vergunning is 2 jaar. Dit in afwijking van de normale looptijd van maximaal 1 jaar.