Mobiliteit

Onze visie op duurzame inzetbaarheid van ons personeel heeft in 2016 een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van onze nieuwe cao. Het resultaat hiervan is dat toekomstige reorganisaties in principe niet leiden tot boventalligheid. UWV wil een wendbare organisatie zijn met medewerkers die sterk, mobiel en weerbaar zijn. Daarom zal UWV meer dan voorheen de ontwikkeling van zijn medewerkers ondersteunen en stimuleren. De huidige boventallige medewerkers worden met extra inspanning zo veel mogelijk intern herplaatst.

Voor de komende jaren hebben we de volgende speerpunten geformuleerd:

  • veranderen zonder boventalligheid;

  • inzetten op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers;

  • maatwerkgesprek voor goede werk-privébalans in latere loopbaanfasen;

  • financieel advies aan medewerkers van 60 jaar en ouder;

  • ondersteuning voor alle medewerkers vanuit het Loopbaancentrum op het gebied van employability;

  • aandacht voor fit en vitaal doorwerken tot (pre)pensioen;

  • ondersteunen managers in hun stimulerende, coachende en faciliterende rol;

  • verankeren loopbaanmanagement in de hr‑cyclus;

  • actieve samenwerking met andere organisaties om vacatures en personeel uit te wisselen;

  • externe arbeidsmarkt actief benaderen voor medewerkers.