Stabiliteit, continuïteit en beveiliging ICT

ICT is essentieel voor UWV. Er wordt geen uitkering meer betaald, geen beoordeling meer uitgevoerd en geen klant meer naar werk begeleid zonder dat onze ICT eraan te pas komt. ICT maakt dan ook onlosmakelijk deel uit van onze primaire processen. Onze systemen moeten betrouwbaar functioneren en voldoende beschikbaar zijn. Goed technisch onderhoud is een belangrijke voorwaarde om de systemen operationeel te houden. Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze ICT ook voor de toekomst te borgen, is het noodzakelijk te investeren in de verbetering van het systeemlandschap als geheel. Verder is essentieel dat de systemen goed beveiligd zijn.

Borging beschikbaarheid

Borging van de beschikbaarheid van het bestaande systeemlandschap in het rekencentrum is gebaseerd op 3 pijlers. In de eerste plaats monitoren we steeds meer ketens van systemen. Dat is nodig omdat alleen op die manier steeds het verband zichtbaar is tussen verstoringen en effecten op de dienstverlening. De afgelopen periode scoorden vrijwel alle gemonitorde ketens conform de gecontracteerde norm.

Onderhoud en verbetering

De tweede pijler is het preventief onderhoud. ICT‑systemen moeten niet alleen in stand worden gehouden maar ook continu worden gemoderniseerd. Het programma Groot onderhoud zorgt hiervoor, samen met systeemeigenaren.

Beveiliging

De derde pijler is informatiebeveiliging. Systeemeigenaren zijn primair verantwoordelijk voor de beveiliging van hun processen en systemen. Daarnaast analyseert het UWV Security Operations Center (USOC) op centraal niveau signalen die vanuit beveiligingsoptiek verdacht zijn. Het instrumentarium daarvoor is uitgebreid, in samenhang met de beveiligingsmaatregelen die het rekencentrum verzorgt.

Vernieuwing Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken

Op het project voor de vernieuwing van de Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken (KWN) is decharge verleend. UWV beschikt daarmee over een verbeterde basis voor de werkplekken en kantoren. Tot het project behoorde ook het instrumentarium voor het autorisatiebeheer. Omdat de leverancier niet tijdig heeft kunnen aantonen dat de nieuwe versie volledig en betrouwbaar beschikbaar is, blijft UWV vooralsnog werken met de huidige autorisatiefunctionaliteit. Er is nog geen overtuigend plan voor de oplossing van dit probleem. Onderzoek loopt om tot een goede oplossing te komen.