Leveranciersmanagement ICT

We ontwikkelen zakelijke partnerschappen met onze leveranciers. Op basis van de afgesloten contracten bevorderen we de samenwerking met en tussen leveranciers om zo tot het gewenste flexibiliteitsniveau en tot marktconforme diensten te kunnen komen. Standaardisering van diensten en objectivering van prestaties spelen daarbij een belangrijke rol.

UWV zal waar dit voordelen biedt de samenwerking met andere partijen zoeken. We worden daarbij gesteund door de kaders die op rijksniveau worden ontwikkeld.

Applicatiedienstverlening

We hebben een nieuwe leverancier geselecteerd voor de dienstverlening voor de webportalen uwv.nl en werk.nl. Daarmee gaan we van 2 leveranciers naar 1 en ontstaat er een basis voor de verdere optimalisatie van die portalen. Het transitietraject van de oude leveranciers naar de nieuwe leverancier is in kaart gebracht en de contracten zijn rond.

Datacentrum

UWV bereidt de aanbesteding voor van een nieuw datacentrum nu het bestaande contract met IBM eind 2017 afloopt. Van de vernieuwing van het contract verwachten we belangrijke voordelen in termen van slagvaardigheid van de dienstverlening en lagere kosten. We hebben verschillende scenario’s onderzocht, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van de overheidsdatacentra. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van datacentra snel gaan, hebben we een actualiseringsreview laten uitvoeren. Op grond daarvan brengen we nu de variant met gescheiden kavels voor enerzijds fysiek beheer (huisvesting en voorzieningen) en anderzijds het beheer van de systemen nader in kaart. We hebben een team van specialisten aangetrokken ter ondersteuning van het aanbestedingsproces.