Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij streven ernaar dat ons handelen een positieve, duurzame impact heeft op mens, samenleving en milieu. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling transparantie, milieu en vitaliteit. Voor 2016 tot en met 2018 hebben we nieuw mvo‑beleid vastgesteld dat de nadruk legt op eigen UWV‑speerpunten, zoals social return, diversiteit, gezonde leefstijl en beperking van de belasting van het milieu.

Transparantie

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. Op initiatief van UWV is binnen de RBB in 2016 een mvo‑platform ingericht, waarvan de eerste bijeenkomst inmiddels heeft plaatsgevonden.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Deze kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. UWV heeft op 22 december voor het eerst de MVO Prestatieladder niveau 4 ontvangen. Dit houdt in dat UWV zich ‘excellent’ mag noemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Milieu

Wij willen de belasting van het milieu tot een minimum beperken. Daarom gebruiken wij 100% groene energie. Op grotere kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik. Sinds 2012 is op die kantoren 20% energiebesparing gerealiseerd. De CO2‑uitstoot, veroorzaakt door het totaal energieverbruik (elektriciteit en gas/warmte), is ten opzichte van 2012 verminderd met 17% (na correctie op weersinvloeden). Afval wordt voor 73% gerecycled. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS‑Business Card aan te bieden voor zowel woon‑werkverkeer als dienstreizen. Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo‑gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu.

Vitaliteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers tevreden en gezond zijn. Met het programma Fit & Vitaal hebben we daarop in 2016 actief ingezet. Het programma is bedoeld voor alle UWV‑medewerkers die bij hun gezonde voornemens een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daagt uit tot gezonde leefgewoonten.

Diversiteit

UWV kent diverse doelgroepnetwerken: Roze werkt, Jong@UWV, het ouderennetwerk PROUD@UWV, het multiculturele netwerk LEF en het vrouwennetwerk VROUW@UWV.

Social return is voor UWV een speerpunt. Niet alleen als dienstverlener en opdrachtgever zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar ook als werkgever bieden we hun een kans.